Jak czesto nalezy aktualizowac instrukcje ochrony przeciwpozarowej

Jak często należy aktualizować instrukcję ochrony przeciwpożarowej?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników w oparciu o umowę o pracę jest zapewnienie im bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Pracodawca, który jest właścicielem budynku, bądź tylko użytkownikiem zobowiązany jest także przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe wśród pracowników.

Troska o bezpieczeństwo pracowników

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy to bardzo ważna kwestia, dlatego w każdej firmie należy ustalić zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia pożarem, a następnie zaznajomić z nimi wszystkich pracowników. Opracowania wszelkich procedur oraz planów ewakuacji budynku dokonują osoby, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje – zwykle są to osoby zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na przykład technik pożarnictwa, inspektor ochrony przeciwpożarowej lub inżynier bezpieczeństwa pożarowego. Natomiast samo zagadnienie kwestii związanych z ochroną przeciwpożarowa w zakładzie pracy zwykle omawiane jest przez instruktorów BHP podczas trwania szkoleń wstępnych i okresowych.

Plany ewakuacji budynku powinny znajdować się w widocznych miejscach – tak aby w razie konieczności mogły one zostać jak najszybciej wykorzystane, dlatego dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie ich w specjalnych skrzynkach wyposażonych w system „zbij szybkę”.

Jak często należy aktualizować instrukcję ppoż.?

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków instrukcje ppoż. należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata, nawet kiedy w budynku nie zaszły żadne zmiany. Ponadto instrukcje ppoż. powinny zostać zaktualizowane po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, które mogą wpłynąć na zmianę przepisów ppoż. – niezależnie od czasu jaki upłynął od momentu dokonania ostatniej aktualizacji. Tego rodzaju aktualizacja powinna obejmować wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem budynku.

Informację o dacie aktualizacji oraz danych osoby jej dokonującej wraz z jej odręcznym podpisem umieszczone powinny zostać w karcie aktualizacyjnej, która  zwykle znajduje się w tym samym miejscu, co sama instrukcja ppoż.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *