Jakie sa cele szkolen BHP

Jakie są cele szkoleń BHP?

Przeprowadzenie szkolenia BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli pracownik nie zostanie przeszkolony w tym zakresie, nie może zostać dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków. Szkolenie odbywa się na koszt zakładu zarówno przed przyjęciem do kadry, jak i cyklicznie w trakcie zatrudnienia. Podlega mu nie tylko osoba zatrudniona, ale również sam pracodawca.

Jakie są cele szkoleń BHP?

Osoba zatrudniana na dane stanowisko powinna posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zleconych czynności, a także przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólnie szkolenia BHP mają na celu przede wszystkim:

  • nauczenie pracownika, jak wykonywać pracę w sposób bezpieczny dla siebie i innych poprzez zapoznanie z przepisami i zasadami BHP, które są potrzebne do prawidłowego wypełniania obowiązków na danym stanowisku,
  • poinformowanie osoby zatrudnionej o prawidłowych metodach postępowania w sytuacjach awaryjnych poprzez zaznajomienie jej z chorobami i zagrożeniami, które mogą wiązać się z wykonywanym zawodem, a także z czynnikami środowiska pracy, które mogą wywoływać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika
  • zapoznanie z niezbędnymi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
  • wykształcenie umiejętności udzielenia pomocy przedlekarskiej innym zatrudnionym osobom, które uległy wypadkowi.

Szczegółowe cele szkoleń BHP i sposoby ich przeprowadzania są zależne od rodzaju wykonywanej pracy.

Czego pracownik może się dowiedzieć na szkoleniu BHP?

W czasie szkolenia pracownik poznaje istotę przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. Uczy się, jak odpowiednio poruszać się po terenie zakładu, jakie zagrożenia dla zdrowia mogą w nim wystąpić i jak im zapobiegać. Pracownika informuje się również o wpływie porządku i czystości na bezpieczeństwo wykonywania obowiązków, o odpowiedniej odzieży roboczej, a także o podstawowych zasadach ochrony przeciwpożarowej. Zostaje on poinstruowany, jak obsługiwać urządzenia techniczne zgodnie z zasadami BHP, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych współpracowników. Przeszkolenie obejmuje również naukę udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów postępowania w razie pożaru i innych awarii.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *