Jakie sa warunki otrzymania zaswiadczenia ADR

Jakie są warunki otrzymania zaświadczenia ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. W konwencji określone zostały rodzaje materiałów niebezpiecznych, które można przewozić, a także zasady z tym związane. W praktyce, jeżeli pracuje się jako zawodowy kierowca i chce się przewozić towary niebezpieczne, np. paliwa, chemikalia, materiały wybuchowe, należy posiadać ważne zaświadczenie ADR.

Warunki uzyskania zaświadczenia ADR

Uzyskanie niezbędnego zaświadczenia ADR obwarowane jest konkretnymi warunkami, które musi spełnić osoba ubiegająca się o jego wydanie. Są to: ukończenie 21 lat, posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C), odbycie kursu ADR (początkowego lub doskonalącego) oraz zdanie po jego zakończeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem.

Jeżeli ubiegamy się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, wybieram kurs początkowy. Kurs doskonalący jest to opcja dla ubiegających się o przedłużenie zaświadczenia ADR. Całe szkolenie składa się z dwóch części: kursu podstawowego i kursu specjalistycznego. Jego celem jest wyposażenie kursanta w specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W ciągu 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu, należy przystąpić do egzaminu w ośrodku szkolenia. Ma on formę testu pisemnego i sprawdza poziom wiedzy nabytej w trakcie kursu.

Wydanie zaświadczenia ADR

W ciągu 3 dni od dnia pozytywnego zdania egzaminu przewodniczący komisji przekazuje protokół marszałkowi województwa. Ten ostatni na podstawie niniejszego protokołu oraz formularza, który musi złożyć kursant, wydaje zaświadczenie ADR. Po stronie wnioskodawcy leży także obowiązek dołączenia fotografii do formularza oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 50 zł. Zaświadczenie ADR jest gotowe do odebrania w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu. Może być wysłane pocztą lub odebrane na miejscu w urzędzie marszałkowskim. Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *