Na badania psychotechniczne składają się testy psychologiczne i badania lekarskie. W ich trakcie sprawdzane są takie czynniki jak osobowość badanego, jego uwaga i koncentracja oraz sposób rozumowania. Zakres testów, które obejmuje badanie psychotechniczne:

  • Testy pisemne – dobierane są one ze względu na rodzaj badania, okoliczności i wykonywane stanowisko. Ich celem jest zbadanie osobowości, koncentracji, uwagi oraz umiejętności pracy pod presją czasu. Są to testy typu logicznego.
  • Testy aparaturowe – ich dobór zależy w dużej mierze od rodzaju badania psychotechnicznego, okoliczności oraz wskazanego stanowiska i zadań z nim związanych. Na testach aparaturowych często wykonuje się takie zadania, jak naciskanie pedałów nogą w odpowiedzi na zmieniające się światło i dźwięk lub reagowanie palcami poprzez wciskanie podświetlających się guzików. Wykorzystywane są tutaj m.in.:
    • aparat krzyżowy – bada szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową oraz wytrzymałość na zmęczenie.
    • miernik czasu reakcji – bada długość reakcji oraz dokładność reakcji na bodziec.
    • badanie w ciemni – pozwala na sprawdzenie dolnego progu wrażliwości oka oraz przystosowanie wzroku do ciemności po nagłym oślepieniu światłem.
  • Wywiad psychologiczny – to zazwyczaj dłuższa rozmowa z psychologiem, który pyta o doświadczenie, pracę i obowiązki, stan zdrowia i przebyte choroby. Podczas wywiadu omawiane są także wyniki z całego badania, które kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego. Dla kierowców jest ono ważne 5 lat. Po tym okresie trzeba powtórzyć badanie.

Jak długo trwa badanie psychotechniczne?

Długość badania psychotechnicznego jest zależna w głównej mierze od powodu zlecenia badania, czyli stanowiska, które chce wykonywać badany. Wpływ ma także wiek osoby badanej, jej stan zdrowia czy samopoczucie w dniu badania. Badanie psychotechniczne składa się z kilku etapów, gdzie każdy test ma określony czas. Łączny czas takiego badania wynosi od 30 minut do 1,5 godziny.

Badania psychotechniczne