Ośrodek Szkolenia ADR - HELP

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O NAS

Oferujemy:

  • Audyty (określenie potrzeb/wymagań);
  • Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz ADR (nadawca, przewoźnik, odbiorca);
  • Ocena/konsultacja w zakresie spełnienia wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
  • Aktualizacja klasyfikacji bądź klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
  • Ocena/konsultacja spełniania ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych;
  • Ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz innych ustaw;
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania;
  • Sporządzanie sprawozdań powypadkowych;
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli (ITD);
  • Prowadzenie toczących się postępowań wobec przedsiębiorstwa (ITD);
00
Rodzajów szkoleń
0000
Przeszkolonych uczestników
0
Lat doświadczenia