Wymagania stawiane pracodawcom, jak i pracownikom w zakresie BHP w Polsce są niezwykle wysokie. Pozwala to z jednej strony na skuteczne zredukowanie liczby wypadków w miejscu pracy i eliminację sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, z drugiej jednak strony liczba wymogów dotyczących bezpieczeństwa przyczynia się do komplikacji i trudności w zrozumieniu aktualnie obowiązujących regulacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy kompleksową usługi BHP dla firm.

Jakie usługi BHP świadczymy?

W naszej ofercie znajdują się:

  • Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach (zarówno wstępne, jak i okresowe), szkolenia dla pracodawców oraz przeprowadzanie instruktaży ogólnych dla nowoprzyjętych pracowników,
  • Szkolenia specjalistyczne, jak np. związane z pracami na wysokości,
  • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na określonych stanowiskach pracy, zarówno tworzenie karty oceny ryzyka od podstaw, jak i aktualizację istniejącej, gdy zachodzą zmiany,
  • Dokonywanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy,
  • Kompleksową pomoc przy postępowaniu powypadkowym,
  • Wykonywanie cyklicznych audytów stanu bezpieczeństwa w firmie.

Oferujemy zarówno stałą, długoterminową współpracę, gwarantującą stały nadzór nad oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, jak i działania jednorazowe (typu szkolenia BHP czy wykonanie oceny ryzyka). Pomagamy pracodawcom w zaplanowaniu i wdrożeniu wszystkich działań zmierzających do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy.