Bezpłatne szkolenia dla pracowników i pracodawców

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.14/00416/2022

Dzięki posiadanemu wpisowi nasz Ośrodek  może uzyskać zlecenie finansowana ze środków publicznych na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, bądź dla pracodawców na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Dla osób bezrobotnych:

  • posiadasz status bezrobotnego;
  • chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników bądz przedłużyć ich uprawnienia;
  • nie posiadasz wystarczających środków fiansowych;

Dla pracodawców:

  • zatrudniasz pracowników;
  • chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników bądz przedłużyć ich uprawnienia;
  • chcesz uzyskać dofinansowanie do szkoleń dla swoich pracowników;

 

Zgłoś się do nas oferujemy fachową pomoc w sporządzeniu wniosku i uzyskaniu środków na wybrane szkolenie.

Przeprowadzimy szkolenie w wybranym przez Ciebie dowolnym terminie oraz miejscu.