Dla kogo ???

Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu tzn. NADAWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA, ZAŁADOWCA, PAKUJĄCY, NAPEŁNIAJĄCY, ROZŁADOWCA, UŻYTKOWNIK kontenera-cysterny, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych powinni zostać przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

Pracownicy przed podjęciem swoich obowiązków powinni zostać przeszkoleni, a czynności które nie były objęte szkoleniem mogą wykonywać wyłącznie pod nadzorem osoby przeszkolonej - Dział 1.3 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 


Szkolenie stanowiskowe

Cena:

  • od 50,00 zł / osoba

cena zawiera: (szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie)

Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników (NADAWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA, ZAŁADOWCA, PAKUJĄCY, NAPEŁNIAJĄCY, ROZŁADOWCA, UŻYTKOWNIK kontenera-cysterny) powinno być tak przygotowane aby ściśle odpowiadało ich odpowiedzialności i obowiązkom.

W przypadkach, gdy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych związany jest z innym rodzajem przewozu np. morskim (tzw. przewóz kombinowany), pracownicy powinni zostać zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi innych rodzai transportu.


Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa