ADR dla kierowców


Cena:

 • ADR dla kierowców500, 00 zł (szkolenie podstawowe)
 • 450, 00 zł (szkolenie specjalistyczny przewóz w cysternach)
 • 900, 00 zł (szkolenie podstawowe + specjalistyczny przewóz w cysternach)
 • 450, 00 zł (szkolenie specjalistyczny przewóz klasy 7 - materiały promieniotwórcze)
 • 450, 00 zł (szkolenie specjalistyczny przewóz klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe)

cena zawiera: (szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, opłatę za zaświadczenie, opłatę ewidencyjną, egzamin)


Lokalizacja:

Tłuszcz, ul. Charżewskiego 1/15 - powiat Wołomin

Pułtusk, ul. 3 Maja 6

W miejscu wskazanym przez Przedsiębiorcę / Zamawiającego .

Dla kogo kurs:

Szkolenie skierowane jest dla kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (uprawnienia wydawane są na okres 5 lat), jak i dla tych którzy chcieliby rozpocząć pracę w tym zawodzie. Odnowienie uprawnień możliwe jest na 12 miesięcy przed upływem ważności zaświadczenia. W przypadku przedłużania ważności uprawnień, przedłużenie następuje od daty końcowej ważności zaświadczenia a nie od daty egzaminu.

Wymagania:

- ukończenie 21 roku życia;

Kurs ADR obejmuje:

ADR dla kierowców

 • Szkolenie początkowe podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (tzw. kurs podstawowy) obejmujący 24 godz. (1 godz. = 45 min. / max 8 godz. dziennie)
 • Szkolenie specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych w cysternach obejmujący 16 godz. (1 godz. = 45 min. / max 8 godz. dziennie)
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze) - 8 godz. (1 godz. = 45 min. / max 8 godz. dziennie)
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) - 8 godz. (1 godz. = 45 min. / max 8 godz. dziennie)

Egzamin:

Po każdym szkoleniu organizowany jest egzamin sprawdzający poziom wiedzy, każdego z kandydatów.

Egzamin ma formę testu zamkniętego jednokrotnego wyboru, do każdego pytania przypożątkowane są trzy odpowiedz. Ilość pytań testowych różni się w zależności od rodzaju egzaminu, czyli:

 • ADR dla kierowcówegzamin w zakresie szkolenia podstawowego (Szkolenie początkowe podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas) - 30 pytań;
 • egzamin w zakresie szkolenie specjalistyczny przwóz w cysternach (Szkolenie specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach) - 18 pytań;
 • egzamin w zakresie szkolenie specjalistyczny przewóz materiałów klasy 7 (Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7) - 15 pytań;
 • egzamin w zakresie szkolenie specjalistyczny przewóz materiałów klasy 1 (Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1) - 15 pytań

POZYTYWNY wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie 2/3 poprawnych odpowiedzi na każdym z testów.

Mianowicie:

zakres podstawowy - min. 20 poprawnych odpowiedzi

zakres specjalistyczny przewóz w cysternach - min. 12 poprawnych odpowiedzi

zakres specjalistyczny przewóz materiałów klasy 7 - min. 10 poprawnych odpowiedzi

zakres specjalistyczny przewóz materiałów klasy 1 - min. 10 poprawnych odpowiedzi

Cel kursu:

Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne.


 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 😉 lub ZADAJ PYTANIE 🙂