Kwalifikacja wstępna przyspieszona


Cena: od 2000, 00 zł


cena zawiera: (szkolenie, egzamin, materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learninigowej, serwis kawowy, wydanie świadectwa kwalifikacji)

Szkolenie prowadzone w formie e- learningu + zajęcia praktyczne  

Dla kogo szkolenie:

Kwalifikacja wstępna przyspieszonaChcesz podjąć pracę w zawodzie kierowcy kat. (C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E) a Twoje prawo jazdy zostało wydane po podanych poniżej terminach tj. kat. C po 10 września 2009, kat. D po 10 września 2008r. i masz ukończony 21 rok życia w przypadku kat. C oraz 23 roku życia w przypadku kat. D

Musisz przejść szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępna przyspieszona oraz zdać egzamin przed komisją powołaną przez Wojewodę.

Wymagania: 

Twoje prawo jazdy spełnia jedną z poniższych opcji:

  • posiadasz prawo jazdy kat C1, C wydane po dniu 10 września 2009 r, oraz ukończony 21 rok życia;   
  • posiadasz prawo jazdy kat. D1, D wydane po dniu 10 września 2008 r oraz ukończony 23 rok życia;

Szkolenie obejmuje: Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wymiarze 140 godz. zegarowych (130 godz. zajęć teoretycznych oraz 10 godz. zajęć praktycznych - 8 godz. jazdy w ruchu miejskim, 2 godz. jazda w warunkach specjalny (w naszym przypadku symulator)), co daje nam 18 dni szkolenia.

Tematyka zawarta jest w 13 poszczególnych modułach:

1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania; 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom; 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad; 4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy; 5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów; 6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym; 7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych; 8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych; 9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika; 10. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu; 11. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych.; 12. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów; 13. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

Egzamin:

Organizowany przez Ośrodek Szkolenia, odbywa się przed Komisją powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego (komisja w skłądzie trzyosobowym: 1 przewodniczący, 2 członków)

Egzamin ma formę testu zamkniętego jednokrotnego wyboru. Składa się z ..   pytań części podstawowej oraz ..... pytań z części specjalistycznej, udzielenie co najmniej ... z części podstawowej oraz co najmniej ... z części specjalistycznej  daje pozytywny wynik egzaminu.  

Świadectwo wydawane jest bezpośrednio po egzaminie

Cel kursu:

Uzyskanie uprawnień do "zawodowego" kierowania pojazdem danej kategorii  (C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E)

 


 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 😉 lub ZADAJ PYTANIE 🙂