Szkolenia okresowa na przewóz rzeczy i osób


Cena:Szkolenia okresowa na przewóz rzeczy i osób 500, 00 zł

cena zawiera: (szkolenie, materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learninigowej, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Szkolenie prowadzone w formie e- learningu


Dla kogo szkolenie:

Pracujesz w zawodzie kierowcy kat. (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) i Twoje prawo jazdy  straciło bądź niebawem straci ważność.

Musisz przejść szkolenie okresowe w zakresie kategorii posiadanego prawa jazdy.

Wymagania:Szkolenia okresowa na przewóz rzeczy i osób

  • posiadasz prawo jazdy kat C1, C wydane przed dniem 10 września 2009 r;
  • posiadasz prawo jazdy kat. D1, D wydane przed dniem 10 września 2008 r;
  • posiadasz już świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu i chcesz je przedłużyć na kolejne 5 lat;

SZKOLENIE OKRESOWE obejmuje:

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 35 godz. zegarowych co daje nam 5 dni po 7 godz.

Tematyka zawarta jest w 5 poszczególnych modułach. W tym 3 obowiązkowych:

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa; 2. Stosowanie przepisów; 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

oraz 2 modułach do wyboru z poniższej tematyki:

1. Pierwsza pomoc; 2. Międzynarodowy przewóz drogowy; 3.Mocowanie ładunku; 4.Przewóz drogowy zwierząt; 5. Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe; 6.Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe; 7.Przewóz materiałów szybko psujących się; 8.Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdami z cysterną; 9. Przewóz drogowy drewna; 10.Przewóz drogowy materiałów budowlanych - w tym zasad zachowania się na placu budowy; 11. Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych; 12. Ograniczenia w przewozie drogowym towarów; 13. Wizerunek firmy - obsługa klienta; 14. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem; 15. Krajowy przewóz drogowy; 16. Przewóz ponadnormatywny; 17. Ergonomia dla kierowców; 18. Czynnik ludzki w przewozie drogowym; 19. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Egzamin: 

BRAK

Cel kursu:

Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii (C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E)


 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 😉 lub ZADAJ PYTANIE 🙂