Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3


Cena:

1100, 00 zł

cena zawiera: (szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, opłatę egzaminacyjną (egzamin w formie: teoretycznej, praktycznej))

Dla kogo szkolenie:

Dla osób pracujących bądź chętnych do podjęcia pracy na stanowisku napełniającego zbiorniki ciśnieniowe np. w rozlewni gazu płynnego

Wymagania:

– ukończony 18 rok życia;

– wykształcenie zawodowe;

Szkolenie obejmuje:

  • wykonanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawa
  • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
  • informacje szczegółowe o gazach
  • konstrukcja i zasadnicze wymagania dla osprzętu
  • znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawcze
  • napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
  • ogólne zasady BHP i PPOŻ oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

Egzamin:

Po szkoleniu organizowany jest egzamin którego zasady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008)

EGZAMIN składa się z dwóch części:

część teoretyczna – część pisemna z zakresu tematycznego podanego powyżej

część praktyczna – odbywa się na urządzeniach oddanych pod Dozór (uczestnicy są zobowiązani o wyposażenie się w kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną – antystatyczną)

Cel szkolenie:

Uzyskanie kwalifikacji do obsługi stanowiska nalewczego podczas napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3