Nalewaki urządzenia NO

Nalewaki urządzenia NO

Cena:

850, 00 zł

cena zawiera: (szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, egzamin (teoretyczny, praktyczny))

Dla kogo szkolenie:

Jeżeli jesteś kierowcą który posiada już uprawienia na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR i chcesz samodzielnie obsługiwać cysternę podczas jej załadunku i rozładunku bądź chcesz podjąć pracę na stanowisku nalewczym na terminalu. Musisz przejść szkolenie oraz zdać egzamin w celu uzyskania kwalifikacji do obsługi niniejszych urządzeń.

Wymagania:
– ukończony 18 rok życia
– poprawne wypełnienie wniosku

Szkolenie obejmuje:

Nalewaki urządzenia NO szkolenie

  • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym m.in. organizacja i zakres działania dozoru technicznego;
  • ogólne wymagania dotyczące budowy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • zasady działania i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • ogólne wymagania dotyczące budowy, zasady działania i obsługi zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • dokumenty wymagane podczas eksploatacji urządzeń do napełniania  i opróżniania zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowe oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia;
  • właściwości fizykochemiczne materiałów niebezpiecznych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Egzamin:Nalewaki urządzenia NO kurs

Po szkoleniu organizowany jest egzamin którego zasady zostały określone w Rozporządzeniu …. z dnia… czyli egzamin składa się z dwóch części:

część teoretyczna – odpowiedz ustna z zakresu tematycznego podanego powyżej ;

część praktyczna – odbywa się na terminalu (uczestnicy są zobowiązani o wyposażenie się w kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną – antystatyczną)

Cel szkolenie:

Uzyskanie kwalifikacji do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 3 – materiały ciekłe zapalne według ADR(transport drogowy materiałów niebezpiecznych) oraz RID (transport kolejowy towarów niebezpiecznych) oraz klasa 2 – gazy według ADR (transport drogowy materiałów niebezpiecznych)