Nalewaki – urządzenia NO

Nalewaki urządzenia NO

Cena:

1200, 00 zł

cena zawiera: (szkolenie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, egzamin (teoretyczny, praktyczny))

Dla kogo szkolenie:

Jeżeli jesteś kierowcą który posiada już uprawienia na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR i chcesz samodzielnie obsługiwać cysternę podczas jej załadunku i rozładunku bądź chcesz podjąć pracę na stanowisku nalewczym na terminalu. Musisz przejść szkolenie oraz zdać egzamin w celu uzyskania kwalifikacji do obsługi niniejszych urządzeń.

Wymagania:
– ukończony 18 rok życia;
– wykształcenie zawodowe;

Szkolenie obejmuje:

Nalewaki urządzenia NO szkolenie

  • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym m.in. organizacja i zakres działania dozoru technicznego;
  • ogólne wymagania dotyczące budowy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • zasady działania i obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • ogólne wymagania dotyczące budowy, zasady działania i obsługi zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • dokumenty wymagane podczas eksploatacji urządzeń do napełniania  i opróżniania zbiorników transportowych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji;
  • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowe oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia;
  • właściwości fizykochemiczne materiałów niebezpiecznych wymienionych we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Egzamin:Nalewaki urządzenia NO kurs

Po szkoleniu organizowany jest egzamin którego zasady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008)

EGZAMIN składa się z dwóch części:

część teoretyczna – część pisemna z zakresu tematycznego podanego powyżej

część praktyczna – odbywa się na urządzeniach oddanych pod Dozór (uczestnicy są zobowiązani o wyposażenie się w kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną – antystatyczną)

Cel szkolenie:

Uzyskanie kwalifikacji do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 2 – gazy, 3 – materiały ciekłe zapalne, 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne (np. asfalt) według ADR(transport drogowy materiałów niebezpiecznych) oraz RID (transport kolejowy towarów niebezpiecznych)

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAM NA BLOG