Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Cena: 1000, 00 zł

cena zawiera: (szkolenie, egzamin, materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learninigowej, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Szkolenie prowadzone w formie e- learningu

Dla kogo szkolenie:

  • posiadasz kwalifikację wstępną przyspieszoną lub kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy, ukończyłeś/aś 23 rok życia, prawo jazdy kat „D” wydane po dniu 10 września 2008r.
  • posiadasz kwalifikację wstępną przyspieszoną lub kwalifikację wstępną w zakresie przewozu osób, ukończyłeś/aś 21 rok życia, prawo jazdy kat „C” wydane po dniu 10 września 2009r.

Wymagania:

  • posiadasz prawo jazdy kat C wydane przed dniem 10 września 2009 r;
  • posiadasz prawo jazdy kat D wydane przed dniem 10 września 2008 r;

natomiast drugą kategorię uzyskałeś po podanych powyżej terminach.

SZKOLENIE obejmuje:

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wymiarze 35 godz. zegarowych (32,5 godz. zajęć teoretycznych oraz 2,5 godz. zajęć praktycznych), co daje nam 5 dni po 7 godz.

Tematyka zawarta jest w 4 poszczególnych modułach:

1. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasad użytkowania pojazdu; 2. Umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych; 3. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów/osób; 4. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.

Egzamin:

Organizowany przez Ośrodek Szkolenia, odbywa się przed Komisją powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego (komisja w składzie trzyosobowym: 1 przewodniczący, 2 członków)

Egzamin ma formę testu zamkniętego jednokrotnego wyboru. Składa się z 10 pytań, na co najmniej 5 należy udzielić poprawnej odpowiedzi.

Świadectwo wydawane jest bezpośrednio po egzaminie

Cel kursu:

Uzyskanie uprawnień do „zawodowego” kierowania pojazdem danej kategorii (C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E)