USŁUGI  DORADCZE  W  ZAKRESIE  DGSA (ADR)

doradcaADR

 Doradca DGSA (ADR)
  Kalina Piorun
  tel. mobilny: 725 234 113
  e-mail: biuro@adr-help.pl

Kto ma obowiązek wyznaczenia DORADCY do spraw transportu drogowego towarów niebezpiecznych???

Art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych nakłada obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych przez uczestnika przewozu (nadawca, przewoźnik, odbiorca) - Doradca ADR.

Oferujemy:

  • Audyty (określenie potrzeb/wymagań);
  • Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz ADR (nadawca, przewoźnik, odbiorca);
  • Ocena/konsultacja w zakresie spełnienia wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
  • Aktualizacja klasyfikacji bądź klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
  • Ocena/konsultacja spełniania ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych;
  • Ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz innych ustaw;
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania;
  • Sporządzanie sprawozdań powypadkowych;
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli (ITD);
  • Prowadzenie toczących się postępowań wobec przedsiębiorstwa (ITD)

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ