USŁUGI  DORADCZE  W  ZAKRESIE  DGSA (ADR)

Kalina Piorun - Usługi w zakresie ADR

 Doradca DGSA (ADR)
  Kalina Piorun
  tel. mobilny: 725 234 113
  e-mail: biuro@adr-help.pl

Kto ma obowiązek wyznaczenia DORADCY do spraw transportu drogowego towarów niebezpiecznych???

Art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych nakłada obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych przez uczestnika przewozu (nadawca, przewoźnik, odbiorca) - Doradca ADR.

Oferujemy:

 • Audyty (określenie potrzeb/wymagań);
 • Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz ADR (nadawca, przewoźnik, odbiorca);
 • Ocena/konsultacja w zakresie spełnienia wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • Aktualizacja klasyfikacji bądź klasyfikacja towarów niebezpiecznych;
 • Ocena/konsultacja spełniania ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych;
 • Ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz innych ustaw;
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania;
 • Sporządzanie sprawozdań powypadkowych;
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli (ITD);
 • Prowadzenie toczących się postępowań wobec przedsiębiorstwa (ITD)

SZKOLENIA


DLA KIEROWCÓW:

 • Szkolenie początkowe podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (tzw. kurs podstawowy) obejmujący 24 godz.
 • Szkolenie specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów   niebezpiecznych w cysternach obejmujący 16 godz.
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – 8 godz.
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) – 8 godz.

 

DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (Załadowca, Pakujący, Napełniający, Rozładowca)

 

 • Szkolenie ogólne (zaznajomienie z wymaganymi ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych);
 • Szkolenie stanowiskowe (z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadające ich odpowiedzialności i obowiązkom);
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa (obejmujące tematykę zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogących być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku);