Szkolenia w zakresie BHP

Dla kogo szkolenie BHP:

Szkolenie BHP skierowane jest dla wszystkich pracowników oraz pracodawców. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika przed przystąpieniem do pracy na danym stanowisku oraz przeprowadzanie szkoleń okresowych.

Rodzaje szkoleń BHP:

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe BHP:szkolenie BHP

– nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku

– nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy pracujący na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

– nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi

Cel szkolenia BHP:

Przygotowanie do bezpiecznego wykonywania pracy w danym zawodzie.