26 marca 2020 roku Polska podpisała UMOWĘ WIELOSTRONNĄ M 342 – cóż ona takiego oznacza, z jakimi zmianami się wiąże i o czym należy pamiętać coby się później nie „zdziwić”.

Umowa europejka dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) w dziale 1.5 ODSTĘPSTWA dopuszcza wykonywanie niektórych operacji transportowych na terytorium umawiających się stron (krajów) na zasadach czasowego odstępstwa od wymagań ADR.

Na tej podstawie podpisana została UMOWA WIELOSTRONNA M 324, która przedłuża ważność uprawnień ADR dla kierowców jaki i doradców do dnia 30 listopada 2020 roku przy czym tylko te uprawnienia których ważność upływa między 1 marca 2020 roku a 1 listopada 2020 roku.

Należy jednak pamiętać iż Umowa obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 roku w przypadku przewozu wykonywanego na terenie umawiających się stron ADR. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez którąkolwiek ze stron wówczas zachowuje ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Państw, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Reasumując – kierowcy którzy wykonują transport międzynarodowy ADR a których ważność zaświadczeń zostanie przedłużona na podstawie niniejszej Umowy powinni mieć na uwadze fakt wycofania się poszczególnych stron z podpisanej Umowy w trakcie jej obowiązywania tj. do 1 grudnia 2020 roku.

Poniżej podaję Strony Umowy:

Austria, Francja, Norwegia, Niemcy, Irlandia, San Marino, Wielkie Księstwo Luksemburg, Czechy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia Północna, Hiszpania, Słowacja, Grecja, Belgia, Włochy, Łotwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous reading
M 324 – przedłużenie ważności uprawnień ADR
Next reading
Roczne sprawozdanie ADR – KOGO obowiązuje, GDZIE składać, do KIEDY ???