Rok 2019 dobiegł końca, co się z tym wiąże w przewozie towarów niebezpiecznych ?
O czym należy pamiętać, a raczej nie można zapomnieć ?!


Każdy z uczestników przewozu towarów niebezpiecznych ma obowiązek do dnia 28 lutego 2020 r złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Może zacznę od wyjaśnienia kim jest uczestnik przewozu. Zgodnie z Umową ADR dział 1.4.2 głównymi uczestnikami przewozu są: NADAWCA, PRZEWOŹNIK oraz ODBIORCA. To na nich zgodnie z art. 16.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r ciąży obowiązek przesłania jednego egzemplarza sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych a mianowicie: pakowania, załadunku, napełniania, przewozu oraz rozładunku. Przypominam iż sprawozdanie należy wysłać do 28 lutego 2020 r. odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Natomiast drugi egzemplarz sprawozdania należy przechowywać w siedzibie firmy przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.
KTO sporządza sprawozdanie???
Zgodnie z art 41.1 Ustawy sprawozdanie przygotowuje doradca ADR / DGSA poświadczając je swoim podpisem oraz numerem ważnego świadectwa doradcy (świadectwo doradcy wydawane jest na okres 5 lat).
Jeżeli nie prześlemy sprawozdania w ustawowym terminie grozi nam kara zgodna z Załącznikiem nr 1 pkt. 6.3 Ustawy:
Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania:
1) nie upłynęło 14 dni: 200,00 zł
2) upłynęło co najmniej 14 dni: 2000,00 zł
3) upłynęły co najmniej 3 miesiące: 5000,00 zł”
Wzór rocznego sprawozdania określony został w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

MASZ PYTANIE ???

ZADZWOŃ 725 234 113

NAPISZ biuro@adr-help.pl

POMOŻEMY – BO MOŻEMY 😉

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous reading
M 324 – przedłużenie ważności uprawnień ADR
Next reading
Szkolenia ADR dla kierowców – zakres i wymagania ogólne.