Dzisiejszy artykuł chciałabym poświęcić na wyjaśnienie kwestii dotyczącej uprawnień ADR dla kierowców. Kto może je zdobyć, na jak długo są wydawane, kiedy i jak można przedłużyć ich ważność?

ADR to Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Zawiera ona nie tylko klasyfikację towarów (ich podział ze względu na zagrożenie jakie stwarzają), ale również szereg innych wytycznych dotyczących sposobu ich przewozu, pakowania, oznakowania ale również określa zakres uprawnień jakie powinien posiadać kierowca który je przewozi.

Dział 8.2 ADR – Wymagania dotyczące szkolenia załogi pojazdu określa:
Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie wydane przez właściwą władzę, stwierdzające, że przeszli oni kurs i zdali egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych.„
szczegóły dotyczące uzyskania oraz wydawania uprawnień ADR w naszym kraju określa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r.o przewozie towarów niebezpiecznych w art. 20
„Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.”

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba która:
– ukończyła 21 lat;
– spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym tj. posiada ważne prawo jazdy, badania psychologiczne oraz lekarskie;
– ukończy odpowiedni kurs w zakresie podstawowym (przewóz w sztukach przesyłki), specjalistyczny przewóz w cysternach, specjalistyczny przewóz materiałów klasy 1, specjalistyczny przewóz materiałów klasy 7;
– uzyska pozytywny wynik z egzaminu;

Na egzamin każdy z uczestników przynosi dokument tożsamości, jedno zdjęcie kolorowe z profilem na wprost nie starsze niż 6 miesięcy oraz uprawnienia ADR – Ci którzy przedłużają ich ważność.

Otrzymane zaświadczenie wydawane jest na okres kolejnych pięciu lat , aby przedłużyć ich ważność należy powtórzyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu – uprawnienia można przedłużać w ostanim roku ich ważności po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostaną przedłużone na kolejne pięć lat licząc od daty końca ich ważności.

Szkolenia dla kierowców organizowane są przez Ośrodki Szkolenia które posiadają odpowiedni wpis w Urzędzie Marszałkowskim.

1 komentarz

 • Tomy,

  Dobrze wyjaśniona kwestia szkoleń adr

 • Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Previous reading
  Roczne sprawozdanie ADR – KOGO obowiązuje, GDZIE składać, do KIEDY ???
  Next reading
  NALEWAKI po zmianach 2019 !!!