Firmy zajmujące się przewozem materiałów niebezpiecznych a także związanym z nim załadunkiem / rozładunkiem są zobowiązane do przestrzegania ściśle określonych przepisów i reguł. Jeśli przedsiębiorstwo dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych i prowadzi czynności z nimi związane np. pakowanie, ma obowiązek wyznaczyć doradcę ADR. Może to być pracownik firmy lub jedynie osoba związana z przedsiębiorstwem na podstawie umowy świadczenia danej usługi doradczej. Firmy, które nie dopełnią obowiązku i nie wyznaczą doradcy ADR, mogą się liczyć z dużymi karami.

Korzyści

Doradca DGSA (ang. Dangerous Goods Safety Adviser) jest to doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Jest to zawód regulowany, czyli aby go wykonywać, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (Świadectwo przeszkolenia doradcy) Praca doradcy ADR jest odpowiedzialna, a obowiązki, które wykonuje taki specjalista, są określone w międzynarodowej umowie ADR i przepisach krajowych.

Doradca czuwa nad prawidłowym przewozem towarów niebezpiecznych. Słowo „doradca” jest tu kluczowe, gdyż jego rolą jest doradzać i pomagać przedsiębiorstwu dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu. Nie ma on w zamiarach jedynie kontrolowania i wyszukiwania błędów. Swoją pracą śledzi on i przygląda się praktykom firmy w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych. Jest w stanie przygotować wymagane dokumenty, instrukcje i szkolenia. Doradzi przedsiębiorcy, jakie procedury kontrolne czy ochronne powinny zostać wprowadzone, aby uchronić firmę przed kłopotami. Nieświadome zaniedbania mogą przyczynić się do nałożenia wysokich kar finansowych. Warto zatem pozwolić doradcy, aby przyjrzał się procedurom w naszej firmie pod kątem nieścisłości i umożliwić mu wdrożenie stosownych zmian.

Jak znaleźć dobrego doradcę?

Ponieważ doradca ma wgląd w wiele firmowych procedur, dobrze gdy współpraca z nim układa się pozytywnie. Będzie on mówił nam, co robić i jak robić, dlatego warto traktować taką osobę, jako zaufanego doradcę, a nie jako kontrolera, który wymaga zmian. Najlepiej znaleźć doradcę przez polecenie, ale jeśli jest to nie możliwe, warto skorzystać z usług doświadczonych firm świadczących doradztwo w zakresie ADR.

Pamiętajmy, że dobry doradca DGSA pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze i uniknąć kar finansowych. Wszystkie wykonywane przez niego zadania w obrębie naszej firmy są określone w przepisach, więc wystarczy pozwolić mu na wykonywanie jego obowiązków.

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous reading
Badania psychologiczne dla operatorów wózków widłowych – czy są obligatoryjne?
Next reading
Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach – konieczne szkolenie ADR