Wybierając pracę zawodowego kierowcy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż jest to zawód wysokiego ryzyka. Wymaga on również podejmowania zleceń obarczonych ogromną odpowiedzialnością. Aby temu sprostać, kierowcy przechodzą specjalistyczne szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, które reguluje europejska umowa ADR. Przestrzeganie stale nowelizowanych przepisów pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i szkód powstałych w wyniku przewozu materiałów niebezpiecznych. To właśnie te normy skłaniają kierowców do zdobycia odpowiednio ukierunkowanej wiedzy. 

Zasady, które musi znać kierowca cysterny

Każdy zawodowy kierowca wie, jak ważnym jest zachowanie pewnych wytycznych, dotyczących pojazdu oraz zachowania na drodze. W przypadku kierowania cysterną, jest ich znacznie więcej. Specjalistyczne szkolenie ADR dotyczące towarów niebezpiecznych przewożonych w cysternach jest ukierunkowaniem kierowcy na specyficzne przepisy dotyczące przewozu substancji ciekłych lub dostarczonych do przewozu w stanie stopionym a także materiałów w postaci sypkiej. Podczas szkolenia przekazywane są niezbędne informacje dotyczące środków ostrożności podczas poruszania się na drodze pomiędzy innymi pojazdami oraz wymagania techniczne dotyczące pojazdów, którymi są przewożone towary. Kierowca zostaje zaznajomiony z przepisami i wymogami dotyczącymi: świadectw i znaków dopuszczenia oraz zasadności stosowania nalepek ostrzegawczych, tablic barwy pomarańczowej, dodatkowego wyposażenia pojazdu – skrzynka ADR oraz wymaganej dokumentacji w pojeździe. Jest to program uczulający na realne zagrożenia, wskazujący kierowcy prawidłowe zasady postępowania z ładunkiem podczas transportu oraz w sytuacjach kryzysowych (np. podczas wypadku).

Szkolenie ADR dla przyszłych kierowców cystern ma charakter obligatoryjny.

„ Aby obsługiwać cysternę z materiałami niebezpiecznymi należy poddać się szkoleniu oraz zdać egzamin prze komisją z TDT w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w tym cystern materiałami niebezpiecznymi – NALEWAKI”

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous reading
Doradca DSGA – w czym może pomóc Twojej firmie?
Next reading
galeria II