Z dniem 1 stycznia 2019 weszły w życie nowe regulacje kodeksu pracy traktujące o okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stan prawny w zakresie szkoleń BHP obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z aktualną sytuacją prawną znosi się obowiązek okresowych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych w branżach sklasyfikowanych w pierwszej, drugiej i trzeciej grupie ryzyka. Ryzyko to określane jest na podstawie wskaźników wypadkowości i szkodliwości dla zdrowia warunków, w jakich odbywa się praca.

Trzy pierwsze grupy ryzyka

W wymienionych wyżej grupach znajdują się branże związane z takimi obszarami, jak:

 • działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna,
 • działalność edukacyjna,
 • produkcja odzieży, skór i wyrobów skórzanych,
 • obrona narodowa i administracja publiczna,
 • komunikacja i informacja,
 • działalność finansowa i w obrębie ubezpieczeń,
 • obsługa rynku nieruchomości,
 • działalność ochroniarska i detektywistyczna,
 • działalność hotelarska i usługi gastronomiczne,
 • poligrafia i reprodukcja nośników informacji,
 • produkcja elektroniczna, optyczna i komputerów,
 • handel detaliczny i hurtowy,
 • działalność w obrębie transportu lotniczego,
 • naprawy motoryzacyjne,
 • administracja, obsługa biur, wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obligatoryjne zabezpieczenia społeczne, zespoły i organizacje eksterytorialne.

Zmiany w prawie nie są nieodwołalnym zwolnieniem z obowiązku szkoleń

Zmiany powyższe nie oznaczają całkowitego zwolnienia pracowników administracyjno-biurowych ze szkoleń okresowych. Jeżeli ocena ryzyka zawodowego dokonana przez pracodawcę wskaże potrzebę ich przeprowadzenia, zwolnienie ze szkoleń może zostać uchylone. Ponadto pracownicy podlegają instruktażowi stanowiskowemu z zakresu BHP. Także zmiana kategorii ryzyka przez działalność pracodawcy na wyższą niż trzecia może oznaczać obowiązkowe szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych. Mogą także zaistnieć okoliczności, kiedy dominująca działalność zakładu pracy znajdzie się w wyższej niż trzecia grupa ryzyka – wtedy pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkolenia BHP w terminie 6 miesięcy.

Pracodawca prowadzący szkolenia

Poprzedni stan prawny pozwalał przeszkolonemu w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy wykonywać zadania tej służby, o ile zatrudnia 10 lub mniej pracowników, lub zatrudnia 20 lub mniej pracowników, a grupa ryzyka jego działalności nie jest wyższa niż trzecia. Wraz z wejściem w życie nowych regulacji w styczniu 2019 limit pracowników w drugiej z opisanych sytuacji został podniesiony do 50.

Pracodawca powinien być świadomy, że zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy jest jego bezwzględnym obowiązkiem i traktować tą kwestię jako priorytetową.

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous reading
NALEWAKI po zmianach 2019 !!!
Next reading
Badania psychologiczne dla operatorów wózków widłowych – czy są obligatoryjne?